Frisket Photography

I like-a do da Cha-Cha

27 Aug Tiny FindsDeerfield, MA. 

Tiny Finds

Deerfield, MA. 

27 Aug Flower SunsetDeerfield, MA. 

Flower Sunset

Deerfield, MA. 

27 Aug Little DelightsDeerfield, MA. 

Little Delights

Deerfield, MA. 

16 May Accessorize 

Greenfield, MA.

Accessorize 

Greenfield, MA.

16 May Tiny Dainty Ladies

Greenfield, MA.

Tiny Dainty Ladies

Greenfield, MA.

16 May Plopplers

Greenfield, MA.

Plopplers

Greenfield, MA.

08 Jan Belle

Deerfield, MA.

Belle

Deerfield, MA.

08 Jan Flight of the Bumblebee

Deerfield, MA.

Flight of the Bumblebee

Deerfield, MA.

08 Jan You Can Come Out

Deerfield, MA.

You Can Come Out

Deerfield, MA.

08 Jan Remind Me of Spring

Deerfield, MA.

Remind Me of Spring

Deerfield, MA.