Frisket Photography

I like-a do da Cha-Cha

27 Aug Oh…..  Um…  H-…. Hey.Deerfield, MA. 

Oh…..  Um…  H-…. Hey.

Deerfield, MA. 

27 Aug Obligatory Action ShotDeerfield, MA. 

Obligatory Action Shot

Deerfield, MA. 

27 Aug Alone with Your ThoughtsDeerfield, MA. 

Alone with Your Thoughts

Deerfield, MA. 

27 Aug LAAAAAAHDeerfield, MA. 

LAAAAAAH

Deerfield, MA. 

27 Aug Incog-neat-oDeerfield, MA. 

Incog-neat-o

Deerfield, MA. 

27 Aug Teeny GaggleDeerfield, MA. 

Teeny Gaggle

Deerfield, MA. 

27 Aug Heeeeeeey BuddyDeerfield, MA. 

Heeeeeeey Buddy

Deerfield, MA. 

27 Aug Tiny TreasuresDeerfield, MA. 

Tiny Treasures

Deerfield, MA. 

27 Aug Nature PuffsDeerfield, MA. 

Nature Puffs

Deerfield, MA. 

27 Aug Towards the LightDeerfield, MA. 

Towards the Light

Deerfield, MA.